Szanowni Państwo, rodzice i opiekunowie prawni!

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że nauczyciele naszej szkoły przystąpią do strajku dnia 8.04.2019r. Przystąpienie do strajku oznacza, że strajkujący nauczyciele nie będą prowadzić zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych. Istnieje realne zagrożenie zawieszenia zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim uczniom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r.
Jest to dla mnie kryzysowa sytuacja! Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony. O rozwoju wydarzeń w szkole, zarówno w kontekście możliwości przeprowadzenia lekcji jak i zapewnienia opieki, będę informował Państwa codziennie poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę internetową.

 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na rozwiązanie sporu
Radosław Kluczyński
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi
w Szczecinie