Plan lekcji
A.Wałkowska (AW) T.Bindas (BT) J.Jarota (JJ)
K.Mickiewicz-Bindas (Mi) E.Borkowska (EB) A.Pekról (AP)
A.Angielski (AA) M.Kałymon (MK) A.Drzewiecka (DA)
M.Szybowicz (Sz) E.Krzysiek (EK) I.Tryc (IT)
M.Małowiecka (MM) M.Czapska (MC) A.Włoch (Wł)
A.Dołęga (Do) M.Mazurkiewicz (MA) J.Kaczmarzyk (KJ)
G.Pyrgiel (PG) E.Mazur (EM) M.Matuszna (MF)
A.Olender (AO) A.Droździk-Korzeniowska (AD) M.Sawka-Pacocha (SM)
U.Kolesińska (UK) B.Wicher (BW) K.Wołosiuk (WK)
R.Grzyb (RG) M.Kluczyńska (KM) R.Kluczyński (RK)
J.Wilk (JW) Z.Ejchost (EZ) M.Rybicka (MR)
K.Kościucha (Ko) M.Wasilewska (MW)