Tradycyjnie już 30 listopada odbyła się sesja popularnonaukowa. Tym razem jej tytuł "Ten jest z ojczyzny mojej" stał się pretekstem do dyskusji na temat, czym jest ojczyzna, czym jest dobro, godność człowieka. Pochyliliśmy się nad problemem uchodźstwa, migracji i miejsca człowieka we współczesnym świecie. Uczniowie klas trzecich stanęli w szranki debaty oksfordzkiej, a pozostali mogli zmierzyć się z tematami związanymi z sesją w konkursie multimedialnym. Zostały też rozdane nagrody w konkursie literackim dla uczniów gimnazjów i klas siódmych szkół podstawowych. Naszymi gośćmi byli: dr hab. Angelo Rella oraz wolontariusze Caritas: Eszter i Eszter z Węgier, Joschua z Niemiec i Francesco z Włoch. Na koniec wszyscy biesiadowaliśmy przy wspólnym stole. To był udany dzień.

Fotorelacja!