Kadra zarządzająca

Artur Włoch - dyrektor

Katarzyna Kościucha - wicedyrektor

Język polski

Teresa Bindas

Joanna Jarota

Katarzyna Mickiewicz-Bindas

Iwona Walczak

Agnieszka Wałkowska

Teresa Witkiewicz

Anna Włoch

Język angielski

Agata Adamowicz

Anna Drzewiecka

Mirella Kałymon

Grażyna Niegrebecka

Aleksandra Pekról

Damian Sikuciński

Język niemiecki

Zofia Bielecka

Monika Małowiecka

Izabela Tryc

Język włoski

Beata Opoka

Dagmara Rzepecka

Plastyka

Elżbieta Borkowska

Historia / Historia i teraźniejszość / Wiedza o społeczeństwie

Monika Czapska

Agnieszka Dołęga

Małgorzata Mazurkiewicz

Katarzyna Zygmunt

Podstawy przedsiębiorczości

Katarzyna Bednarek

Geografia

Jacek Kaczmarzyk

Grzegorz Pyrgiel

Biologia

Iwona Bochnia

Ewa Mazur

Aleksandra Szafirska

Chemia / Chemia eksperymentalna

Agnieszka Droździk-Korzeniowska

Katarzyna Emche

Fizyka / Fizyka doświadczalna

Agnieszka Cesarska

Matematyka

Urszula Kolesińska

Barbara Nowak

Monika Sawka-Pacocha

Agnieszka Szewczuk

Informatyka

Roman Grzyb

Małgorzata Nizińska-Bałabuszka

Wychowanie fizyczne

Marzena Kluczyńska

Radosław Kluczyński

Julita Wilk

Jacek Wróblewski

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jacek Wróblewski

Psychologia

Katarzyna Kościucha

Pedagogika

Marlena Wasilewska

Komunikacja społeczna

Natalia Kwaśniowska

Turystyka

Grzegorz Pyrgiel

Agnieszka Środa

Etyka

Katarzyna Mickiewicz-Bindas

Religia

Zbigniew Ejchost

Doradztwo zawodowe

Mirella Kałymon

Biblioteka i czytelnia

Renata Jachim

Iwona Krupa-Gruszczyńska

Zajęcia rewalidacyjne wspomagające proces nauczania

Bożena Bogdanowicz-Wojtaś

Karolina Dejer

Monika Jurczyk

Magdalena Kozubek-Mikulak

Natalia Kwaśniowska

Przemysław Kwiatosiński

Agnieszka Pieńkowska

Joanna Rejmann-Stawarczyk

Małgorzata Sikoń

Mariola Stachura

Aleksandra Zielenkiewicz

Iwona Żmurko

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Krzysztof Berent – psycholog

Małgorzata Kledzik - psycholog

Joanna Rejmann-Stawarczyk - logopeda

Marek Urbański – pedagog 

Aleksandra Zielenkiewicz – pedagog specjalny