W "LOzOI" aktywnie działa Rada Rodziców, która zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty, gromadzi środki finansowe na swoim koncie. Pochodzą one z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów. Roczna składka na Radę Rodziców wynosi 100 złotych. Pieniądze przeznaczane są na: zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, imprezy szkolne, dofinansowanie konkursów, sesji, kół zainteresowań, zawodów sportowych, dnia integracji, dnia psychologii i pedagogiki, powiększanie księgozbioru szkolnej biblioteki, nagrody książkowe dla uczniów, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, pomoc materialną dla uczniów (w przypadku trudnej sytuacji materialnej w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników).

RADA UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ FUNDUSZ RADY RODZICÓW JEST CAŁKOWICIE PRZEZNACZONY NA POTRZEBY PAŃSTWA DZIECI.

 

 

ZMIANA KONTA DO WPŁAT

Wpłaty za  Radę Rodziców  można dokonywać na konto:

Nr konta: 20 1240 3927 1111 0011 0984 5396


WAŻNE!
Na dowodzie wpłaty proszę podać:
•    IMIĘ,  NAZWISKO
•    KLASĘ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ


OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


       •   ROCZNA SKŁADKA NA FUNDUSZ RADA RODZICÓW -  100 zł

       •   WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ W RATACH

 

 

Z poważaniem

Rada Rodziców

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi