Przed wojną mieściła się tu restauracja “Eckerberger Molkerei” lub “Zur Molkerei”. Dawna ulica Falkenwalderstraße to dzisiejsza ulica Wojska Polskiego.

Posiadłość należała wg ksiąg adresowych w 1930 roku do Hermanna Voigta. Prawdopodobnie do 1917 roku mieściła się tu mleczarnia, która zapisała się ciekawie w historii miasta, dostarczając mleko ubogim i niemowlętom, co znacznie obniżyło ich śmiertelność w dzielnicy  Westend (Łękno). Taka informacja widnieje w policyjnym rozporządzeniu z 1903 roku. Do 1941 roku w budynku mieściła się restauracja.

Przedwojenne zdjęcia z miejsca, gdzie dzisiaj stoi budynek LOzOI 


W 1956 roku do użytku został oddany budynek przy ulicy Wojska Polskiego 119. Stał się on siedzibą Szkoły Podstawowej 43. Jej pierwszym dyrektorem był  Władysław Wadowski.

W 1960 r. szkoła otrzymała imię Adama Mickiewicza. Placówka została zlikwidowana 31.08.1974 roku, a do budynku przeniesiono Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli.


W roku szkolnym 1977/1978 została odsłonięta tablica pamiątkowa dr. Henryka Jordana.


Od 1976 r. działało tu Studium Wychowania Przedszkolnego, które przekształcono w Studium Nauczycielskie. Jako pierwsza, dyrekcję nad studium objęła pani Danuta Łukowska.

W Studium Wychowania Przedszkolnego  funkcjonował  m.in. prężnie działający chór prowadzony przez mgr E. Barczyńską,  a także zespół muzyki dawnej prowadzony przez mgr M. Białkowską.

Tradycje pedagogiczne kontynuowało otwarte 1 września 1994 roku XVII Liceum Ogólnokształcące, które w 2002 roku zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi. Jest to jedyne tego typu liceum w Szczecinie.


Dyrektorzy XVII LO i LOzOI-a:

  • 1994-1999 dyrektor: Zofia Brzeska, zastępca: Małgorzata Rychlińska
  • 1999-2017 dyrektor: Ludwika Baranowska, zastępcy: Marzena Kowalska, Małgorzata Rychlińska
  • 2017-2018 dyrektor: Ludwika Baranowska, zastępca: Radosław Kluczyński
  • 2018-2019 dyrektor: Radosław Kluczyński, zastępca: Katarzyna Kościucha
  • od 2019 dyrektor: Artur Włoch, zastępca: Katarzyna Kościucha