Z „Wyprawki szkolnej” tj. dofinansowania na zakup podręczników szkolnych mogą ubiegać się tylko uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kl. I – IV

 

Wniosek

Oświadczenie